Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của XoiLac TV

XoiLac TV là một kênh truyền hình trực tuyến chuyên cung cấp các chương trình trực tiếp bóng đá cho khán giả. Chúng tôi có một tuyên bố miễn trừ trách nhiệm nhằm bảo vệ quyền lợi của mình và khán giả trước các rủi ro pháp lý có thể xảy ra. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của Xôi Lạc có nội dung như sau:

  • XoiLac TV không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, cập nhật và hợp pháp của các nội dung do trang hoặc các bên thứ ba cung cấp trên kênh của mình. Khán giả xem các nội dung này với tư cách là người sử dụng cuối và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nội dung này.
  • XoiLac TV không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất, khiếu nại hay yêu cầu nào phát sinh từ việc khán giả sử dụng hoặc không thể sử dụng các nội dung của trang hoặc các liên kết đến các trang web khác. Khán giả phải tự kiểm tra và đánh giá tính an toàn và hợp pháp của các nội dung và liên kết này trước khi sử dụng.
  • XoiLac TV không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư hay quyền sở hữu trí tuệ nào do các nội dung của trang hoặc các bên thứ ba gây ra. Khán giả phải tự bảo vệ quyền lợi của mình và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan khi sử dụng các nội dung này.
  • XoiLac TV có quyền thay đổi, chỉnh sửa, xoá bỏ hoặc ngừng cung cấp các nội dung của mình mà không cần thông báo trước cho khán giả. Trang cũng có quyền hạn chế hoặc ngăn chặn khán giả truy cập vào kênh của mình nếu khán giả vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng của Xôi Lạc TV.

XoiLac TV  tuyên bố miễn trừ trách nhiệm là một biện pháp phòng ngừa và bảo vệ quyền lợi của Xoi Lac TV trong hoạt động kinh doanh của mình. Tuyên bố này cũng giúp khán giả hiểu rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của mình khi sử dụng các dịch vụ của trang.